Pravila o privatnosti

1. Voditelj obrade je INTERNET INFORMIRANJE koji je sastavio ovu izjavu o privatnosti kako bi pokazao svoju predanost zaštiti podataka i kako bi informirao pojedince o načinu skupljanja i dijeljenja informacija vezanih uz registrirane korisnike stranice www.zajam.info.

2. INTERNET INFORMIRANJE je imenovao svog službenika za zaštitu osobnih podataka, a njegovi kontakt podaci su info@zajam.info.

3. Kao preduvjet za registraciju Klijeta (neovisno o tome hoće li koristiti usluge društva INTERNET INFORMIRANJE prikupljaju se sljedeći osobni podaci:

 • OIB,
 • ime,
 • prezime,
 • broj osobne iskaznice ili JMBG,
 • adresu stalnog prebivališta (poštanski broj, mjesto, ulica i kućni broj),
 • broj tekućeg računa (IBAN),
 • e-mail adresa,
 • broj mobitela

4. Kao preduvjet za traženje i odobravanje korištenja INFO usluga prikupljaju se dodatni podaci:

 • promet po tekućem računu u zadnja 3 mjeseca (izvodi),
 • kopija osobne iskaznice,
 • kopija kartice tekućeg računa s vidljivim IBAN-om

5. Prikupljeni osobni podaci koriste se za obradu zahtjeva Klijenta za korištenje INFO usluga.

6. Prikupljeni osobni podaci pohranjeni su u bazu podataka kako bi bili olakšani ponovni pristup web stranici i korištenje usluga društva INTERNET INFORMIRANJE.

7. Urednim ispunjenjem obaveza nastalih korištenjem INFO usluga Klijentove osobne podatke društvo INTERNET INFORMIRANJE neće davati na korištenje drugim pravnim ili fizičkim subjektima.

8. U slučaju neispunjenja obaveza vezanih uz korištenje INFO usluga Klijentove osobne podatke društvo INTERNET INFORMIRANJE dostaviti će tvrtki za naplatu potraživanja, odvjetniku i javnom bilježniku s kojima u trenutku pokretanja procesa naplate nepodmirenih dugova ima sklopljene ugovore o poslovnoj suradnji.

9. Klijent može svoje podatke, koristeći svoje korisničko ime i lozinku, provjeriti na web stranicama društva INTERNET INFORMIRANJE te zatražiti kopiju osobnih podataka koje je društvo INTERNET INFORMIRANJE prikupilo od Klijenta.

10. Klijent može zatražiti da mu se dostavi kopija njegovih osobnih podataka (svih ili samo nekih) putem svoje registrirane e-mail adrese na zajam.info@gmail.com. Podaci će u elektroničkom formatu biti vraćeni na Klijentovu registriranu e-mail adresu.

11. Klijent može zatražiti ispravak netočnih podataka putem svoje registrirane e-mail adrese na zajam.info@gmail.com. O učinjenoj izmjeni Klijent će dobiti informaciju na svoj registrirani e-mail.

12. Klijent ima pravo na brisanje ("pravo na zaborav") u skladu sa člankom 6. i člankom 17. Uredbe koje može zatražiti putem svoje registrirane e-mail adrese na zajam.info@gmail.com.

13. Web stranica društva INTERNET INFORMIRANJE koristi kolačiće u cilju praćenja broja posjetitelja i utjecaj marketinških kampanja na broj posjetitelja bez prikupljanja osobnih podataka. Detaljne informacije o kolačićima i o tome koje informacije tim putem prikupljamo možete saznati ovdje (link na kolačiće).

14. Web stranica društva INTERNET INFORMIRANJE može koristiti link na druge web stranice. Politika privatnosti s web stranica društva INTERNET INFORMIRANJE ne odnosi se na te druge web stranice te Klijent treba pročitati njihovu politiku privatnosti.

15. Zbog zaštite osobnih podataka koje od Klijenta prikuplja, društvo INTERNET INFORMIRANJE koristi fizičke, tehničke i organizacijske mjere sigurnosti. Neprestano nadograđuje i testira sigurnosnu tehnologiju.

16. INTERNET INFORMIRANJE ograničava pristup Klijentovim osobnim podacima samo onim zaposlenicima koji trebaju znati te informacije kako bi pružili neke koristi ili usluge. Educira zaposlenike o važnosti povjerljivosti podataka, čuvanju privatnosti i zaštiti Klijentovih podataka te predviđa primjerene disciplinske postupke kako bi se osiguralo odgovorno ponašanje zaposlenika u pogledu privatnosti.

17. Svi podaci su pohranjeni u bazama podataka i repozitorijima tvrtke partnera (Info Jurman d.o.o., Rudeška cesta 236, 10000 Zagreb). Pohranjene podatke društvo INTERNET INFORMIRANJE neće prenijeti ili pohraniti u države izvan Europske Unije.

18. Povreda osobnih podataka znači povredu sigurnosti koja vodi do nenamjernog ili nezakonitog uništenja, gubitka, izmjene, neautoriziranog otkrivanja ili pristupa osobnim podacima koji se prenose, čuvaju i obrađuju u vezi s nuđenjem usluga. U slučaju povrede prikupljenih osobnih podataka društvo INTERNET INFORMIRANJE će Klijenta i nadležno nadzorno tijelo o tome obavijestiti u roku od 72 sata informirajući Klijenta pri tome o razmjerima povrede, obuhvaćenim podacima, može bitnom utjecaju na usluge i planiranim mjerama za osiguranje podataka i ograničenje bilo kakvih štetnih učinaka po pojedince. Ako takav način informiranja bude iziskivao nerazmjeran napor, obavijestiti ćemo Klijente putem sredstava javnog obavješćivanja.

19. Politika privatnosti ažurirana je dana 25.05.2018 i od tada nije mijenjana. Ukoliko dođe do bilo kakve promjene vezane uz politiku privatnosti nova verzija biti će objavljena na web stranici društva INTERNET INFORMIRANJE, a Klijenti će dobiti informaciju i na njihovu registriranu e-mail adresu.

20. Klijent može u bilo kojem trenutku poslati pritužbu nadzornom tijelu u vezi skupljanja i obrade svojih osobnih podataka od strane društva INTERNET INFORMIRANJE. U Republici Hrvatskoj pritužbu Klijent može podnijeti Agenciji za zaštitu osobnih podatka (AZOP).

21. Klijent ima pravo postaviti bilo kakvo pitanje u vezi politike privatnosti društva INTERNET INFORMIRANJE putem svoje registrirane e-mail adrese na: info@zajam.info ili poslati dopis na adresu INTERNET INFORMIRANJE j.d.o.o., 1. kozari put 21. odvojak 8, 10000 Zagreb

22. Klijent prihvaća politiku privatnosti pri registraciji označavanjem polja "Pročitao/la sam i prihvaćam Opće uvjete".

 

U Zagrebu, 01.07.2018.


INTERNET INFORMIRANJE d.o.o.
1. kozari put 21. odvojak 8
10000 Zagreb

© ZajamInfo 2024. Sva prava pridržana. Izrada web stranica Virtus Dizajn - izrada web stranica